The Basic Multiattribute model: Yusuf’s Hamburger Makers Decision

 

                                                                                    Beliefs (B)

 

Attribute (i)                  Importance            McDonald’s                Burger King             Ohannes Burger

 

Hamburger                           9                                  3                                      9                                    9

 

Potatoes                               9                                   7                                     1                                     5

 

Drink                                     9                                   9                                      4                                     9

 

Sauce                                    9                                   1                                       9                                    7

 

Fast                                       7                                   7                                       3                                    8

 

Cost                                      9                                    1                                       1                                    10

 

Ambience                            6                                 2                                   2                          8                   

 

Self opinion                        10                                   3                                       5                                    9

——————————————————————————————————————————-

 

                                                                                280                                   299                                554

 

Source: Cos90

Note: These hypothetical ratings are scored from 1 to 10 and higher numbers indicate ‘better’ standing on an attribute. For a negative attribute (e.g cost) higher scores indicate that the school is believed to have ‘less’ of that attribute (i.e to be cheaper)

This table shows these hypothetical ratings. Based on this analysis, it seems that Yusuf has the most favorable attitude toward Ohannes Burger.

Book abstract about Multi attributes attitudes model;

A simple response does not always tell us everything we need to know, either about why the consumer feels a certain way toward a product or about what marketers can do to change his attitudes.

Our beliefs (accurate or not) about a product often are key to how we evaluate it.

 If attitudes are so complex, marketing researchers may use multi attribute attitude models to understand consumers. This type of model assumes that a consumer’s attitude toward an attitude object depends on the beliefs consumer has about several of its attributes. When we use a multi attribute model, we assume that we can identify these specific beliefs and combine them to derive a measure of the consumer’s overall attitude.  We’ll describe how these models work by using the example of a consumer evaluating a complex attitude object that should be very familiar to you: a college.

Basic multi attribute models specify three elements;

1-      Attributes are characteristics; For example; one of a college’s attributes is its scholarly reputation.

2-      Beliefs are cognitions about the specific. For example; a student might believe that the Middle east technical  university is strong academically

3-      Importance weights reflect the relative priority of an attribute to the consumer. In the case of colleges and universities, for example, one student might stress research opportunities whereas another might assign greater weight to athletic programs.  

 

İnternet Çağında Kurumsal İletişim

İnternet her geçen gün gerek bireysel gerekse kurumsal olarak hayatımızda kendine daha da büyük yer edinmeye hızla devam ediyor. Bu nedenle, İnternet üzerinde bir yandan birçok kişi bireysel isim markalaması için çalışırken, bir yandan da firmaların da internet üzerinde kendilerini temsil etme, kurumsal kimliklerini bir kez de bu mecra üzerinden hedef kitlelerine/paydaşlarına gösterme faaliyetleri gelişim gösteriyor.

İnternetin gelişimi ile hayatımıza giren ‘Web 2.0′ ve ‘Sosyal medya ‘ gibi kavramların biri artık bir üst modeline ‘Web 3.0′ geçmek için gün beklemekte bir diğeri ise hala anlaşılmaya çalışıp, acaba ‘sosyal medya var mıdır, yok mudur’ diye tartışılmakta.

Daha önce yazdığım basit bir yazıda ‘bir iletişim kanalı olarak internet’ demiştim, iletişime meraklı ve bunun eğitimini alan biri olarak, internet içinde ki neredeyse tüm yenilikleri hem bir internet meraklısı hem de bir iletişimci olarak takip etmeye çalışmakta Web 2.0’ın ardından iletişim çabaları içinde anılmaya başlanılan PR 2.0, Marketing 2.0, Advertising 2.0 vb kavramların ileride ne gibi bir geliştirme göstereceğini merakla beklemekteyim. Çünkü internetin daha da gelişmesi ile iletişim çabaları olan halkla ilişkiler, reklamcılık ve pazarlama gibi kavramlar onun içinde kendilerine daha çok yer edinecekler, kurumlar ise halen yadırgayarak baktıkları internet olgusunun içinde birbirleri ile daha fazla savaşır hale gelecekler.

 Bundan kısa bir süre önce İzmir Ekonomi Üniversitesinden hocam olan Sevgili Ebru Uzunoğlu ve arkadaşları Ferah Onat, Özlem Aşman Alikılıç ve Sinem Yeygel Çakır’ın ‘ İnternet Çağında Kurumsal İletişim’ adlı bir kitap yazdıklarını duydum. Yukarda bahsettiğim üzere kitabın isminden benim de ilgi alanıma giren konular içerdiğini anladığım için hemen aldım ama yavaş yavaş sindirerek okumaya çalıştım.  

 

‘ Sanal dünya, bilgiyi hızla ve yaratıcı bir içerikle dikkat çekici olarak geniş alanlara yansıtan özelliğiyle, şirketler için kurum kültürlerini ifade etmek, kurumsal markalarını anlatmak, imajlarını oluşturmak ya da basınla ilişkilerini yürütmek için vazgeçilemez bir ortamdır. Bu bağlamda “İnternet kullanımı ve sanal dünyada işletmelerin varlık göstermeleri hem yönetim anlayışları hem de pazarlama stratejileri açısından temel bir işletme felsefesi olarak kabul edilmesi gereken bir olgu haline gelmektedir.”

Sanal dünya, kurumların kendilerini yansıtmaları için sağladığı pazarlama iletişimi olanaklarının yanı sıra, bilginin doğruluğunun denetlenememesi ve kontrolsüz yayılma hızı nedeniyle, kurumları krizlere sürükleyen tehditlerle dolu bir ortam haline de gelebiliyor. Halkla ilişkiler ve reklamcılık uzmanı dört akademisyen tarafından yazılan bu kitapta, kurumların sanal dünyada var olma gerekliliği dile getirilirken, kurumların pazarlama iletişimi stratejilerinde sanal dünyadan nasıl yarar sağlayabileceklerine dair öneriler, uygulamalı örneklerle sunuluyor. ‘ (kitabın tanıtım yazısı)

 Bu kitap içerisinde gerek teorik olarak olması gereken unsurlar gerekse pratikte yapılması gerekenleri bir arada bulmak mümkün.  Ama öncelikle bilinmesi gereken bir unsurda bu kitap içinde 4 tane usta akademisyen var, ve kitap akademik olarak kaleme alınmış. 4 yazar ile birlikte kitap içinde 4 ayrı bölüm, 4 ayrı giriş ve sonuç yazısı bulunmakta. Kitap ‘Kurum Kültürüne’ genel bakış ile başlıyor, sonrasında Kurumsal  web siteleri, buralarda olması gereken kurumsal kültür öğeleri, kurumların neden internette olmaları gerektikleri, web sitelerin özellikleri, örnek kurumsal web siteleri,  burada hedef kitleleri ile, diğer firmalar ile, paydaşları ile nasıl iletişim kurmaları gerektiği, web 2.0 ın ve sosyal medyanın internet mecrasına neler getirdikleri, firmaların kendilerini buralara nasıl entegre edebilecekleri, halkla ilişkiler, reklamcılık ve pazarlama açısından internetin nasıl kullanılması gerektiği, firmaların online basın bültenleri hazırlaması ve online krizler hakkında birçok bilgi mevcut.

Eğer teknik (iletişim tekniği) açıdan bu konulara meraklıysanız ve bir şeyler öğrenmek istiyorsanız size bu kitabı tavsiye edebilirim. Hocalarıma da bir kez de buradan teşekkür ederim.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial