Türkiye’de Sosyal Belediyecilik

Türkiye’de Sosyal Belediyecilik (  Ümraniye Belediyesi Örneği)

Yanda fotoğrafını gördüğünüz ‘Türkiye’de Sosyal Belediyecilik (Ümraniye Belediyesi Örneği)’ kitabının yazarı benim Ümraniye Belediyesinde bundan 4 yıl öncesinde staj yaptığım dönemde staj amirliğimi yapan Sevgili Dr. Abdulhakim Beki. Benim tanıdığım en ağır başlı, doğru dürüst adamların da başında gelir kendisi. Staj yaptığım dönemde bir yandan memurluk yaparken diğer yandan da akademik araştırma çalışmalarına devam ediyor, bizlere de hep ileride akademik açıdan bir şeyler yapmamızı öğütlüyordu. Geçtiğimiz günlerde bir vesile yaptığı çalışmanın kitabı elime geçti. İlgi alanıma girdiği için sindire sindire okudum. Gerçekten pratikte uyguladığı, yaptığı işleri, akademik olarak da gayet güzel dile getirmiş. Hocam emeğinize, bilginize sağlık. 

Şimdi gelelim kitabımıza;

Kitap bir akademik çalışmanın ürünü. Türkiye’de siyasi açıdan en çok dile getirilen konulardan biri olan Belediyelerin yaptığı sosyal çalışmaları örnekleriyle (Ümraniye Belediyesi faaliyetleriyle) açıklayarak, bu kavramın bir suiistimal konusu olmaktan öte kamusal bir zorunluluk olduğunu dile getiriyor. Kitap 3 bölümden oluşuyor, bunlar; 

1-      Kavramsal ve Kurumsal Temeller

2-      Sosyal Politika ve Sosyal Belediyecilik

3-      Sosyal Belediyecilik ve Ümraniye Belediyesi Örneği 

İlk 2 bölüm genel olarak işin ana kavramlarını açıklıyor ve geniş bilgi içeriyor. Üçüncü bölümde ise daha çok uygulama alanlarından bahsediliyor.

 Şimdi kitaptan bazı alıntılar yapalım;

‘…Sosyal belediyecilik, esas itibariyle, Türk Anayasası’nın devletin temel nitelikleri arasında saydığı sosyal devlet ilkesinden kaynaklanmaktadır. Anasaya’da benimsenen sosyal devlet anlayışı 2005’de çıkarılan yasa ile sosyal belediyecilik faaliyetlerini yerel yönetimlerin temel faaliyetlerinden biri haline getirmiştir. Böylece eğitim, sağlık, işşizlik yardımları vs gibi uzun vadeli politika gerektiren hizmetler merkezi yönetim tarafından sürdürülürken, yiyecek, giyecek, barınma, ısınma vs gibi kısa vadeli ve hızla giderilmesi gereken ihtiyaçların giderilmesi için destekler ise yerel yönetimlerin sorumluluğuna verilmiştir…’ (sayfa 1-2) 

‘…Sosyal devlet kavramından sosyal belediyecilik gelinecek olursa, Türkiye’de sosyal belediyecilik kavramı akademik camiada üzerinde ittifak edilen bir kavram değildir. Bu kavrama iki farklı açıdan bakmakta fayda vardır. Birincisi dar anlamda sosyal belediyecilik olarak nitelendirilebilecek olan kavram: Belediye sınırları içerisinde ikamet eden halkın yaşam standartlarını yükseltecek mahiyette yapılan sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin bütününe verilen addır. Bu tanımda belediyeye düşen asli görevlerin dışında yapılan tüm sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler sosyal belediyecilik kavramı içerisinde değerlendirilebilir.

İkinci ve daha geniş kapsamlı bir tarif yapılacak olursa: Belediye sınırları içerisinde ikamet eden halkın yaşam standartlarını yükseltecek mahiyette yapılan sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin yanı sıra, her türlü kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif faaliyetler bütünü sosyal belediyecilik kapsamı içerisinde değerlendirilebilir.  Bu tanımda da görüleceği üzere sosyal yardım ve hizmetlerin yanı sıra belediyeler tarafından özellikle 1994 ve sonrasında daha fazla yapılmaya başlayan her türlü kültürel etkinlikler, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler ve meslek kazandırma ve kişisel gelişime yönelik eğitim hizmetleri sosyal belediyecilik olarak nitelendirilebilir. Sosyal belediyecilikle alakalı yapılan bir diğer tanım da Yalçın Akdoğan’a aittir: ‘ Mahalli idareye sosyal alanda planlama ve düzenleme işlevi yükleyen, bu çerçevede; kamu harcamalarını, konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; muhtaçlara yardım yapılması ve sosyal dayanışmanın tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarını üstlenen; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mefhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir…’ (Sayfa 42-43)

 Kitabın üçüncü bölümü ise bu tanımlarda ana başlıklarıyla geçen kavramların açıklamaları ve uygulama yöntemlerini içeriyor. Eh artık, onları da öğrenmek isterseniz, kitabı alıp okumanızı sizlere tavsiye ederim. 🙂

Bu yazıyı sosyal medya paylaşabilirsiniz

Yazar: Erdal Erdoğdu

Ülkemizin önde gelen iletişim danışmanlığı firmalarının PR ve dijital ekiplerinde görev aldım, birçok üniversite ve özel eğitim kurumunda iletişim bilimleri üzerine eğitimler verdim. Kamu kurumlarında iletişim birimi yöneticiliği yapmaktayım.

“Türkiye’de Sosyal Belediyecilik” için 3 yorum

  1. mrb bu kitaba nasıl ulaşabilirim yardımcı olursanız çok iyi olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial