cinsel yolla bulaşan çocuklar…

    Yukardaki başlığa sahip olan yazı öncelikle şağlık temalı olarak yazılmış ve buna karşın gayet başarılı bir dille edebileştirilmiştir,aşağıdaki yazıyı okurken dil size ağır gelebilir ama yazının hassasiyetinin içeriğinden kaynaklandığı bilincine sahip olarak okuduğunuzda ben yazıdan büyük bir zevk alacağınız kanısındayım…  

…………………………………                          …………………………………

      Üzerine  sohbet etmesi en zor konulardan birini tercih etmekte direndim. Ayıp, günah, yasak gibi; tabuların altına sığındığı kelimelerle kısıtlanmış ve üzerine düşünülmemiş ancak her fırsatta düşünülmeden eyleme dökülmüş konuların teşhiridir ifade  edilen cümleler topluluğu. Cinsellikten bahsedeceğim ve cinselliğin nasıl yaşandığından ya da yaşanamadığından ve olası ve belki de olmuş sonuçlarından. Bunu  dile getirirken gocunmayacağım ve gocunmanıza müsaade etmeyeceğim. Utanılası şeyler değil vücut bulan kelimelerde, aksine yaşanılan ve hatta toplum arasında paylaşılan şeyler.

                 Ekonomik yetersizlik sebebiyle evlilik kurumunun yozlaştığı ve bunun farkında olmadan bizzat anne baba eliyle gerçekleştirilen bir kıyım cinsel hayatımız. Üniversite gençliğinin öğrenci muamelesi görmesi sonucu ve ele alınamamış mesleklerin sizin vücudunuza ve ruhunuza ket vurduğu bir toplumun meyvelerini tattıracağım kelimelerde. ‘Daha zamanı var’ ve ‘benim evladım okuyacak’ cümlelerinin süslediği zincirler; hayatınızı, aşklarınızı, fizyolojik olarak nitelendirilecek ihtiyaçlarınızı kafeslemektedir. Ve bu kafesin içerisine sıkışan genç verilen rolü oynamaya kalkar ve kendini zaptetmenin yollarını arar.

                  Herhangi bir hafta sonu, geçenlerde tasvir ettiğim kahvehaneye oturur genç arkadaşımız ve asmanın altında sararmış yaprakların arasında çayını yudumlar. Çayın demini test eden dil ve gazetenin ekonomi sayfasında kaybolan zihinden sekse dair en ufak şey geçmemektedir. Akşamın çökmeye başladığı bir saatte hesabı öder ve evin yolunu tutar. Evine gitmek için kullanması gereken toplu taşıma araçlarından birine biner. Bir süre sonra sağına doğru uzattığı bir bakışın hedefinde soyunmuş bir kadın silüeti vardır. Sonrasında daha dikkatli baktığında bunun bir silüet değil gerçek olduğunu, kadının elbisesinin her an düşüp göğüslerinin ve kalçalarının açıkta kalacağını hayal eder. Çayın demiyle uğraşan zihninin bulandığını ve yavaş yavaş terlemeye başladığını hisseder. Ve kahvehaneden kalkıp metroya binen durgun ve sakin ruhun Cengiz Aytmatov’un deyimiyle bir sırttana dönüştüğü gözlemlenir. Sırttan Türkçe karşılığı olmayan azgın huzursuz canavar anlamına gelmektedir.

                  Buraya kadar tasvir edilen olayın  abartıldığı hatta saptırıldığı tarafınızdan söylenebilir. Ve hatta kelimelerime fesatça ifade edilmiş ve bir yobazın cümleleri sıfatları yüklenibilir. Ve bunca tasvire cevaben soyunmuş kadın silüetinin gayet estetik olduğu ve ruhu okşayıp hoşa gideceği ifade edilebilir. Ve bir erkeğin bu kadar kolay tahrik olmaması gerekliliği savunulabilir.

                   Tasvirimi istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Benim derdim bu paragrafta soyunmuş kadın silüetini estetik bulan ifadeyle. Estetik beş duyuya hoş gelendir. Ve bu hoşluk bir resimde, bir şarkıda, bir heykelde veya bir doğa olayında mümkündür. Ancak bunların hiçbirisi bir yemekteki ya da bir kadın vücudundaki estetiğe benzemez. Çünkü  bu iki estetik tatmine mecburdur. Tatmin edilmediğinde estetik olmaktan çıkar, insan için işkence haline dönüşür. Ortada hiçbir sebep yokken kişiyi tatmin edilesi bir ihtiyaçla baş başa bırakır ve bastırıldığında ortaya sırttan denilen yaratıklar türeyiverir. Bu estetiği tatmine mecburluk en büyük acizliktir fakat bu acizlik sosyal sorunların, psikolojik hastalıkların başlangıcını hazırlayan mikrop olarak ifade edilebilir. Ulaşılamayan estetik olan şey ulaşılana kadar kişinin belleğini kurcalar ve hatta ulaşılamadığında kitlesel patlamalara yol açar. Aldatmaların, mastürbasyonun ve illegal ilişkilerin  kapılarını aralar. Ve bu kadar cümleden anladığımız özet şudur ki teşhir edilen vücut; insan hakkına tecavüz yani daha doğru deyimle tacizdir. Erkeğin huzurunu ve ruh sağlığını oynayacak şekilde taciz etmektir.

                    Metroda sırttan şeklinde bıraktığımız tatmine mecbur estetikle karşılaşmış arkadaşımın eve giderken ne durumda olduğu tasvirle ortadadır. Ve genç arkadaşımın ilk tatmin yolu kendisine haram olarak dayatılan ve daha önce yaptığında defalarca tövbe etme gereği duyduğu mastürbasyondur. Aile bu yola baş vurulmasını engellemek amacıyla beş yaşından itibaren günah kelimesiyle zapteder  genci. Ve yaptığının günah olduğu düşüncesiyle kendini aşağılık hisseden ama defalarca yineleyen ve yine tövbe eden kendine ve nefsine güvenini, saygısını kaybetmiş bir insan türeyiverir. Günah diyerek kestirilip atılan bir ihtiyacının bir çocukta nasıl psikosoyal bir hastalık olarak vücut bulduğu ortadadır. Üstelik tatmin yoluna başvurmasına sebep silüetin  yenilenmesiyle mastürbasyonla geçirilen zaman artmaktadır. Zaman arttıkça yalnız kalma ve kuytulara kaçma isteği de artmaktadır. Bir süre sonra daha az cümle kuran daha fazla yalnız kalmayı tercih eden ve kadınlarla iletişim kurmaktan hatta arkadaş edinmekten aciz bir birey oluverir. Asosyal olarak nitelendirilen bir birey olmanın sonuçları obesite, kendine olmayan güven ve başarısız evliliklerdir. Çünkü kim ne derse desin cinsel hayat evliliklerin çok önemli bir parçasıdır. Ve evlilikte huzur cinsel yolla tatmin edilmiş bireylerle sağlanır. Ama ne kadar yazıktır ki ülkemde bazı araştırmalarda yüzde yetmişe varan oranda erken boşalan erkek mevcuttur. Ve bu tatmin olamayan yüzde yetmiş kadın anlamına gelmektedir. Bu ise mutsuz evlilikler veya mutsuz bireyler anlamına gelir. Çünkü mastürbasyon yoluyla tatmine alışmış bireyin hedefi tektir ve acelecidir. Hedef kendini en kısa yoldan tatmin etmektir ve yalnızlığın getirdiği asosyallik sebebiyle romantizm ve ruhu okşayan, ön sevişmeye zemin hazırlayacak kelimelerden yoksun bir üslup söz konusudur. Buradan da anlaşıldığı gibi mastürbasyonun kendi erken boşalmaya yol açmamakta; bilakis ittiği yalnızlık asosyalliği tetiklemekte ve bu asosyallik evliliği ve cinsel yaşamı bitirmektedir.

                     Buraya kadar kendi kendine tatminle yetinen ve evliliği tercih eden bir gencin üzerinde durduk. Bir de üniversite geçliğinin gerçeği olan ve kendisine yapılan tacizin tatmin yolunu illegal yani toplumun tasvip etmediği ancak önüne geçmek için de uğraş vermediği kayıt dışı ilişkileri tercih etmenin gelişi ve sonuçları var. Bozulmuş ahlak sisteminin tetiklediği ve yozlaşmış arkadaşlık ilişkilerinin, alkolün ve geniş maddi imkanların ittiği  beraber yaşama yada gecelik cinsel ilişkilerin sonuçları daha ciddi ve daha karmaşıktır. Burada kaybolan iffet kavramı bir kenarda salya sümük ağlamaktadır. Ve bu iffet sadece kadına ait değildir. Allah iffetin korunması gerektiğini söylerken her iki cinsi de içine alan bir cümle kurar. Bozulmuş iffetin sahibi bireylerin ilişkileri sekse dayalı olduğu için tahmin edilir ki kısa sürelidir. Ve partner sayısı da birden fazladır. Ardı ardına sahip olunan partnerler; ardı ardına sahip olunan yeni bakteri ve virüs kolonileri anlamına gelmektedir.

                      İşte burada sırttan olarak sıfatladığımız arkadaşımızın tatmin yolunu bir şekilde tanışıp belki de aşk diye nitelendirdiği basit ve ilkel ilişkide bulduğunu düşünelim. Ve bu ilişkiler başka ilişkileri getirir. Onun ilişkiye girdikleri de başkalarının kolonilerini arkadaşımıza getirir. Bu arada korunmalı ilişkinin güvencesini savunma cehaletini gösterdiğinizde; ben de size son anketlerde türk gençleri arasında oral seksin yüzde yetmişlere vardığını ifade ederim. Ve birazdan bulaşlarından bahsedeceğim hastalıklar veya etkenler de tükürük yoluyla da gayet kolay taşınabilmektedir. Bulaşan bu etkenler de hüda’nın bir laneti midir bilinmez; erkeklerde semptom vermemekte yani hastalık yapmamaktadır ve bir sıkıntıya sebep olmamaktadır. CMV, HPV, HSV gibi virüsler, bazı bakteriler ve bazı parazitler erkeğe kolayca bulaşabilmekte ve hastalığa sebep vermeden sessiz sedasız erkeğin cinsel organında yaşamını idame ettirebilmektedir. Size; en sık ve kolayca bulaşabilenlerden biriyle örneği genişleteyim. HSV tip 2 cinsel yolla veya ağız yoluyla bulaşabilen bir virüstür. Dudaktaki uçuk virüsünün bir türüdür ancak neredeyse tamamı cinsel organların mukozasında yaşamaktadır. Ve cinsel yolla bulaşmaktadır. Ve erkeklerde hastalık oluşturdukları nadir rastlanır.

                     Buraya kadar ifade edilen etkenler genç arkadaşımıza illegal ilişkisinin sonucunda bir şekilde bulaşır. Arkadaşımız anadolu’da muhafazakar olarak nitelendirilecek bir ailenin oğludur. Ve kaybettiği iffetin hesabını yapmadan iffetli bir genç kızla evlilik yoluna gider. Bu evliliği hak edip etmediği vicdanının üzerinde yorum yapması gerektiği bir olaydır. Türkiye’de yeni evli bir çiftin ortalama on iki ay içinde çocukları olur. Düğüm işte buradadır. Daha önce eline erkek eli değmemiş bu kızla ilişkiye giren kocası, ona hiç karşılaşmadığı mikrobu  bulaştırır.  Ve ortalama üç ay içinde, bedeni gelişmekte olan bebek de plesanta yoluyla enfekte olur. TORCH denilen bu enfeksiyon etkenleriyle bebeğin çeşitli organları istila olur ve bu organlar büyük olasılıkla bebeğin beyni veya sinir sistemidir. Dokuz ayın sonunda en iyi ihtimalle ölü, sakat, felçli, sürekli nöbet geçiren veya geri zekalı, büyüme geriliği olan ve yedi yaşında okulda matematiğe kafasının basmamasıyla anlaşılan zeka geriliği olan veya hiç anlaşılamayan ama hiçbir zaman üniversite okuyacak akla sahip olamayacak bir birey meydana gelir. Ve bu çocuğa yüklenen sıfat; alın yazısıdır. Alın yazısı diye bir şey yoktur ve meydana gelen; gencin belki de yıllar önce tatmin için tercih ettiği yoldur. Tercihinin sonuçları ağırdır. Ve bu tercihin böylesi sonucu; cinsel yolla bulaşan bir çocuktur.

İlber Sönmez

Bu yazıyı sosyal medya paylaşabilirsiniz

Yazar: Erdal Erdoğdu

Ülkemizin önde gelen iletişim danışmanlığı firmalarının PR ve dijital ekiplerinde görev aldım, birçok üniversite ve özel eğitim kurumunda iletişim bilimleri üzerine eğitimler verdim. Ajans ve eğitmenlik hayatımın yanında marka, kurum ve kişilere özel danışmanlık ve eğitim hizmetleri verdim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir